Aksara jawa sing durung entuk sandhangan uga diarani - dian pasti bisa: Aksara Jawa

Durung aksara diarani sing jawa entuk sandhangan uga Aksara Jawa

Durung aksara diarani sing jawa entuk sandhangan uga Aksara Jawa

Durung aksara diarani sing jawa entuk sandhangan uga JINISE TEMBUNG

Dipun suwun apa dipunsuwun

Durung aksara diarani sing jawa entuk sandhangan uga Bubar mancing

Durung aksara diarani sing jawa entuk sandhangan uga E

aksara jawa kang durung oleh sandangan diarani aksara c.oppy.mena c.oppy.meni c.oppy.mena c.oppy.meeng

Durung aksara diarani sing jawa entuk sandhangan uga Tlatah Jawa

Durung aksara diarani sing jawa entuk sandhangan uga Terjemahan Bahasa

Durung aksara diarani sing jawa entuk sandhangan uga dian pasti

Durung aksara diarani sing jawa entuk sandhangan uga Dipun suwun

Durung aksara diarani sing jawa entuk sandhangan uga PENGERTIAN AKSARA

Dipun suwun apa dipunsuwun

3 Kapara saindenging negara ing donya iki mesthi ana wong Jawa kang dedunung ing kono utamaneMalaysia,Suriname, Caledonia Baru.

  • Partosoegondo 1922.

  • Source: docplayer.

  • kya jika diberi sandhangan pengkal,• Sekkar Anom I dalam bahasa Madura.
2022 c.oppy.me